ROMED2 in Ukraine - Evaluation findings available in Ukrainian

Want to know more about mediation and Roma community participation in Ukraine? Would you like to help disseminate the info to Ukrainian-speaking actors? 
The country findings for Ukraine and the case studies in Darnitsa district in Kiev, and in Pereyaslav Khlmenitskyi are ready for download in our Resources section!

Below a bilingual excerpt of the findings of the evaluation about ROMED2 in Ukraine:

"ROMED2 helped improve the following services in various sectors:

  • Condition in settlements: waste collection in Bortnychi (Darnytsia Region). Cooperation between the NFP and local authorities led to an agreement with the local waste collection company to provide a service in the settlement once a month. The service is covered financially by Chiricli as National Support Organisation. Water and sewage systems were installed in the settlement, assistance was provided with construction materials and wood for winter in Uzhgorod, in cooperation with two charitable foundations, Blago and House of Charity.
  • Education: new Sunday Roma language and cultural programme established (Darnytsia). Ten children attend classes on a regular basis. Two new young educational mediators were trained and succeeded, in just two months, to bring 15 Roma children back to school after long-term absence. A new pre-school will be built for Roma children in Zakarpattia oblast.
  • Documentation: agreements with the State Centres for Homeless to register Roma, who need registration to apply for passports. Odessa Oblast Migration Service will pilot a simplified procedure for Roma registration. Mediators help citizens apply for passports, birth certificates, pension certificates, disability documents or house registration books, often the first step to receiving any kind of social services from the state. 
  • Healthcare: over 5,000 Roma were registered for general health check-ups, over 2,000 children were vaccinated and over 2,000 underwent TB scans.
  • Employment: active work with the heads of municipal employment centres to increase awareness on Roma unemployment and promote the idea of special training programmes for Roma. In Uzhgorod, the idea of funding for social enterprises that could help address employment issues for Roma is being discussed."

///

"ROMED2 допомогло покращити наступні послуги у різних сферах:

  • Умови в поселеннях: вивезення сміття в Бортничі (Дарницький район). Співпраця між НКЦ та місцевими органами влади дозволила укласти угоду з місцевою сміттеприбиральною компанією щодо надання цієї послуги поселенню раз на місяць. Оплату цієї послуги здійснює «Чіріклі» як Національна організація з реалізації програми. В поселенні в Ужгороді були зведені системи водопостачання та каналізація, громаді надали підтримку будівельними матеріалами та дровами на зиму, ці заходи були реалізовані за співпраці з двома благодійними фондами «Благо» та «Благодійний дім».
  • Освіта: Було розпочато недільний курс ромської мови та культурну програму (Дарниця). Десять дітей на регулярній основі навчаються на курсах. Було підготовлено два молодих посередника в сфері освіти, за два місяці вони змогли повернути до школи 15 дітей-ромів після довгого періоду відсутності в школі. Новий дитсадок буде побудований для дітей-ромів у Закарпатській області.
  • Документація: домовленість з державними центрами для безхатченків про реєстрацію ромів, які потребують реєстрації для подання заяви на отримання паспорта. Міграційна служба Одеської області першою запустить спрощену процедуру реєстрації ромів. Посередники допомагають громадянам подавати заяви на отримання паспортів, свідоцтво про народження, пенсійних посвідчень, документів по інвалідності або реєстраційних документів на помешкання, часто це перший крок до того, аби отримувати соціальні послуги від держави. 
  • Охорона здоров’я: понад 5 тисяч ромів були зареєстровані для проходження загального медичного обстеження, понад 2 тисячі дітей були вакциновані і понад 2 тисячі пройшли обстеження на туберкульоз.

Зайнятість: активна робота з головами міських центрів зайнятості для підвищення їхньої обізнаності стосовно безробіття ромів та просування ідеї стосовно запровадження спеціальних навчальних програм для ромів. В Ужгороді відбулося обговорення ідеї щодо фінансування соціальних підприємств, які допомагали б у вирішенні питання зайнятості для ромів."

Disclaimer - © Council of Europe 2024 - © photo credit